Wyjazdy incentive

Wyjazdy incentive

Plany

Takie plany łatwo jest wtedy osiągać, nie ma z nimi problemów. Są po prostu realne do wykonania. W wielu przypadkach do pracownicy wiedzą ile można wykonać, w jakim czasie, bez szkody dla jakości wykonanych produktów czy usług. Pamiętajmy jednak, iż przynajmniej na początku wdrażanie tego sposobu motywowania, musi zwracać uwagę czy zakres prac, jaki sobie narzucają pracownicy do osiągnięcia celu, na którego końcu jest właśnie taki wyjazd incentive nie jest zbyt łatwy do osiągnięcia.

planowanie.jpg
Wiadomo, my lubimy czasami zaniżać swoje możliwości. Wszystko jednak musi być zrobione ze zdrowym rozsądkiem, ale jest do osiągnięcia i realizacji. Trzeba tylko wyczuć właściwe proporcje.